Ο Άγιος Μαλαχίας Οσιομάρτυς ο Λίνδιος (Ξύλο Φλαμουριάς Ένσκαπτο)

Κωδικός 00048

 

Οι υπόλοιπες εικόνες που υπάρχουν στην κατηγορία ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ > ΑΓΙΟΙ
   

 

     
 
 
Thaza - web technology & innovation Kyourh's obsessions